skip to Main Content

Nytt informasjonsskilt

Anlegget i Melsheia eies av Sandnes Arena AS og er laget for ski og rulleski. Etter avtale med kommunen er anlegget åpent for alle ski - og rulleskibrukere. De erfaringer vi har fått etter at anlegget ble tatt i bruk,…

Back To Top