Skip to content

Det er kun mulig å kjøpe èn meter per person og er kun tilgjengelig for privatpersoner.
* Du vil også få en kopi av dette skjema. Sjekk gjerne at den kommer etter du har trykket “SEND INN SKJEMA».
* Du vil så motta epost med vårt kontonummer og instruks om innbetaling av 250,- kroner.
* Etter at innbetaling er registrert hos oss vil dere eie et symbolsk skjøte for denne meteren. Nærmere beskjed om hvor dette kan hentes vil bli meddelt på denne hjemmeside og vår Facebookside.

Kjøp en meter i dag:
(merk: det er kun anledning å kjøpe en meter pr bestilling. Ønskes det å kjøpe flere meter må dette gjøre i flere omganger. Betaling kan gjøres samlet - spesifiser da navnene på eierne på innbetalingen)

  Navn + Etternavn:* (på den som skal ha meter - kun èn pr bestilling)

  Navn på betaler: *

  E-post: *

  Mobiltelefon - betaler: *

  Bli støttespiller: *

  JA, jeg ønsker å kjøpe én meter av rulleskiløypa.

  Oversikt metereiere pr 15.02.23

  Back To Top