Skip to content

Ønskes det å leie rulleskianlegget til trening eller arrangement så tilbyr vi følgende (Husk: KUN RULLESKI):

TRENING

Egen/individuell aktivitet/trening for privatpersoner er gratis

 

Organisert trening for foreninger og lag o.l:

– 1 trening pr. uke a 2 timer pr. år 15 000,-
– 2 treninger pr. uke a 2 timer pr. år 22 000,-
– Fri trening alle dager/timer pr. år 30 000,-

Der idrettslag som ikke er medeier velger å ha samtrening med et idrettslag som er medeier
– 1 trening pr. uke a 2 timer pr. år 10 000,-
– 2 treninger pr. uke a 2 timer pr. år 18 000,-

Inntil 3 personer fra idrettslag som ikke er medeier i Sandnes Arena trener sammen med en gruppe i IL på eiersiden:
– 1 trening pr uke; 1 000,- kr pr. person, pr. år.
– 2 treninger pr uke; 1 800,- kr pr. person pr. år

Det kan ikke flyttes timer fra en uke til en annen uke, selv om ikke det benyttes timer i en enkelt uke
Kjøp av enkelttimer for trening: inntil 2 timer 750,- kr, inntil 4 timer: 1 000,- kr,  hel dag: 1 500,- kr
Treningen gjelder pr. uke hele året utenom da det er lukket pga. arrangement og/eller annet som forhindrer trening.

ARRANGEMENT
Ukedager 1.500,-
Helgedager og helligdager 2.500,-
Sandnes Arena har alle rettigheter av eks. reklame, salg av mat/drikke, parkering og annet inntektsbringende salg/tjenester. Det kan om begge parter ønsker det inngås samarbeidsavtaler omkring salg, reklame etc. under arrangement.

Representerer du et lag/bedrift/forening og ønsker å leie anlegget/deler av anlegget til organisert trening? Bruk skjema og send inn forespørsel til oss.

  Navn + Etternavn: *

  Firma/Organisasjon:

  E-post: *

  Telefon: *

  Bruk av skytebane:*

  JANEI

  Antall personer: *

  Leietidsrom:* (fra dato og klokkeslett og til dato og klokkeslett)

  Melding

  - Oppgi gjerne relevant og viktig informasjon til forespørsel om leie.

  Jeg ønsker å sende melding. Du får epost kopi av innsendt skjema.

  Back To Top