Skip to content

Vi har nå fått på plass distriktets første rulleskimølle for skøyting, levert av Normill AS på Ålgård. Mølla har mulighet for hastigheter opp til 30 km/t og stigningsgrader opp til 25 %. Det er kameravisning fra siden på en stor skjerm, samt stort speil i fronten.

Eget utstyr skal ikke brukes. Det er staver med spesielle pigger i alle lengder (hver 2,5 cm) fra 140 cm til 175 cm, samt rulleski for skøyting og klassisk.

Mølla er åpen for bruk av alle interesserte, det være seg aktive utøvere, eller andre som ønsker å forbedre teknikken eller få seg en kvalitetsøkt. Av sikkerhetsmessige hensyn må alle utøvere ha med seg en trener/instruktør/medhjelper ved bruk av mølla.

Priser:

Aktivt satsende utøvere som er medlem i en av eierklubbene: kr 200,-/t
(Forutsetter at man selv stiller med trener/instruktør/medhjelper)
Faktureres klubbene

Øvrige utøvere som er medlem i en av eierklubbene: kr 200,-/t
(Forutsetter at man selv stiller med trener/instruktør/medhjelper)
Betales med VIPPS: 119452 ved bestilling

Utøvere fra andre klubber: kr 300,-/t
(Forutsetter at man selv stiller med trener/instruktør/medhjelper)
Betales med VIPPS: 119452 ved bestilling

Øvrige: kr 800,-/t
(SSA stiller med instruktør/medhjelper)
Betales med VIPPS: 119452 ved bestilling.

Back To Top