Skip to content
Sandnes Sparebank Arena er avhengig av gode støttespillere for å realisere og drifte anlegget. Derfor er vi på jakt etter deg som privatperson for salg av meter. Trykk her for å kjøpe deg en meter av rulleskiløypa
I tillegg ønsker vi å knytte oss til bedrifter eller andre som vi kan inngå sponsoravtaler med. Dette er et anlegg enhver bedrift og organisasjon kan identifisere seg med. Ta kontakt på post@sandnesarena.no hvis dette kan være noe for “din bedrift”.

Sandnes Kommune

Støtten fra Sandnes kommune og det gode samarbeidet med administrasjonen har vært helt avgjørende for at Sandnes Sparebank Arena har blitt realisert.
www.sandnes.kommune.no

DEN GULE BANKEN

Den Gule Banken, Sandnes Sparebank er en viktig støttespiller og sterkt medvirkende til at arenabygget ble en realitet. Banken ga 7 millioner i 2019-2021 fra sitt gavefond, i tillegg er en samarbeidsavtale underskrevet. Den Gule Banken, Sandnes Sparebank har om lag 150 ansatte og kontorer i Sandnes, Stavanger og Sola. Banken kjennetegnes ved at alle som vil får egen rådgiver, vi har korte beslutningsveier, er lettbeinte og enkle å få tak i.  Og gjør banken det godt, kan vi betale ut kundeutbytte.
www.sandnes-sparebank.no

Stangeland Maskin AS

Visjonen til Stangeland Maskin AS er like kort som den er god: Ledende. Vi skal være den ledende aktøren i vår bransje. Med dette mener vi at med våre ressurser, vår markedsposisjon, vår ryggrad og ikke minst med våre kunder, er det naturlig for oss å sikte høyt. Vi er stolte av å ha landets beste maskin- og utstyrspark. Vi er også stolte av å ha en økonomisk sterk og smidig ryggrad. Likevel er vår aller viktigste ressurs våre 700 ansatte. Disse gjør en solid, engasjert og fagmessig solid innsats hver dag. Det er våre ansatte, sammen med våre kunder som gjør oss aller mest stolte. Og det er våre ansatte og våre kunder som gjør det naturlig for oss å legge listen høyt for vår visjon: Ledende.
www.tsmaskin.no

Rønning Elektro AS

I 2016 var Rønning Elektro 80 år. En anselig alder selvsagt, men der stopper også alle andre sammenligninger med det å dra på årene. Vi er sprekere enn noen gang, slik vi egentlig har vært hele tiden. Skal du henge med i vår verden må du ikke bare evne å følge den teknologiske utviklingen. Du må være i forkant, våge å utfordre og være på hugget etter nye løsninger. Det har vi sterke tradisjoner på her i Rønning, og det tror vi at kundene våre setter stor pris på også. Vi har både tillit og pondus, og har bygget oss et renommé vi er veldig stolte av. Slikt skjer ikke over natten, det tar år. I dag er vi 160 medarbeidere. Vi har vokst fra å være en liten elektroentreprenør på hjørnet i Stavanger, til å bli et av de største selskapene i vår bransje.
www.ronning-el.no

Backe Rogaland AS

Backe Rogaland AS er en lokal totalentreprenør som er kjent for å levere svært god kvalitet til konkurransedyktige priser. Vi er en dyktig gjeng av motiverte medarbeidere som bygger store og små prosjekter i totalentreprise. Vi har egen betongavdeling med lærlinger og tariffavtale. Som en del av Backe har vi adgang til avanserte styresystemer og rutiner som underbygger og forsterker driften vår, slik at våre kunder er sikret topp kvalitet i alle ledd. Selskapet har så langt overlevert alle våre prosjekter uten feilanmerkninger ved overlevering. Siden oppstarten av selskapet i 2008 har heller ingen av våre ansatte hatt fravær som følge av skader. – Dette handler ikke om flaks, men er et resultat av selskapets målrettede arbeid med holdninger og gode systemer som underbygger driften fra A-Å. Våre kunder forteller oss at vi er proaktive, konstruktive og lager gode rammer for prosjektgjennomføringen.
www.backegruppen.no/selskaper/backe-rogaland

Sparebankenstiftelsen SR-Bank

Stiftelsens formål er å forvalte aksjer den ble tilført ved opprettelsen i 2012 og å utøve og opprettholde et betydelig, langsiktig og stabilt eierskap i SpareBank 1 SR-Bank ASA. Stiftelsen kan disponere overskudd og utdele gaver til allmennyttige formål. Stiftelsen skal i sin utdeling av gaver fortinnsvis ta hensyn til de distrikter som har bygget opp grunnfondskapitalen til tidligere SpareBank 1 SR-Bank. Gaver som gis av Sparebankstiftelsen SR-Bank vil komme fra utbytte som Stiftelsen får på sine aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA. Stiftelsen skal ved sin virksomhet videreføre sparebanktradisjoner ved deltakelse i kapitalutvidelser i SpareBank 1 SR-Bank ASA og på annen måte. Eierskapet skal minst utgjøre 25% av utstedte aksjer i SpareBank 1 SR-Bank. Sandnes Sparebank Arena mottok høsten 2016 NOK 2 mill fra Sparebankstiftelsen SR-Bank.
www.srstiftelsen.no

Statlig støtte

Regjeringen gjennom Kulturdepartementet og Samferdselsdepartementet har støttet opp om anlegget med midler til realisering av prosjektet, både som motkonjunkturtiltak i tillegg til spesifikke midler til trafikksikring.
www.regjeringen.no

Back To Top