skip to Main Content

Sandnes skiskytterlaget (SSSL) og Sandnes idrettslag (SI) gikk sammen våren 2012 for å realisere en ca. 5 km lang rulleskiløype. Arbeidet ble drevet frem av et interimstyre med representanter fra SSSL og SI. Klubbene jobbet sammen med Sandnes kommune og anlegget ble etterhvert regulert inn i kommuneplanen. Det skulle bli et åpent regionalt anlegg og det ble jobbet med å få på lag sponsorer/samarbeidspartnere for rulleskiløypen. Utover 2015 ble flere klubber invitert til å samarbeide om utviklingen av anlegget og mot slutten av 2015 ble Figgjo IL, Turrennklubben i Rogaland og Bogafjell Sykleklubb med på laget. Disse fem klubbene eide hver sin like store andel i dette nye aksjeselskapet som i januar 2016 fikk konstituert styret med representanter fra hver eier. Ved åpning av anlegget, sommeren 2017, sluttet Gjesdal IL seg til og det ble da seks klubber med hver sin like stor andel i anlegget og høsten 2017 ble endelig styret formelt godkjent av anleggets generalforsamling.

Høsten 2017 starter detaljplanlegging og oppstart av bygging av arenahus for å gjøre anlegget komplett. Arenahuset vil romme forsamlinglokale, garderober, kjøkken, lager og overnattingsmuligheter. Målet er å ha alt på plass i første halvdel av 2021.

I begynnelsen av 2020 skiftet anlegget navn til # Sandnes Sparebank Arena.

For å realisere hele prosjektet er det blitt mottatt stor støtte fra både kommune og stat men det er fortsatt behov for fremtidige samarbeidspartnere. Sponsorer og samarbeidspartnere vil ta del i et prosjekt som vil vise igjen, spesielt med tanke på den neste skiprofilen fra Rogaland.

Styret i Sandnes Arena består av representanter fra eierne. Dette er:

Sandnes Idrettslag:

Sandnes Skiskytterlag:

Figgjo ski og skiskyting:

Gjesdal IL:

Turrennklubben Rogaland:

Bogafjell Sykleklubb:

Sandnes kommune:

Arne Thorsen-Eie og Kenny Rettore

Øystein Rørvik og Arild Rostrup

Mette Idland

Pål Levang

Johnny Garstad

Jørn-Atle Borsheim

Monica Vedø Tjessem og Tore Martinsen

Back To Top