Skip to content

Tegninger og illustrasjoner av planlagt arenahus

Styret i Sandnes Arena AS har i lengre tid arbeidet med å få realisert planene om bygging av et arenahus på anlegget. Det optimistiske målet er at bygget skal stå klart til neste sommer, men dette avhenger av om finansieringen er på plass raskt nok. Det avgjørende i denne forbindelse er langt på vei om anlegget og nybygget kan få interkommunal status, noe som vil gi en stor økning i tildeling av spillemidler. For å få status som interkommunalt anlegg, kreves det at minst to kommuner må gå inn med midler til finansiering og drift av anlegget. Sandnes kommune har i meget stor grad allerede bidratt ved byggingen av rulleskianlegget, og det arbeides nå med å få med minst en kommune til. I tillegg tas det initiativ for å få med næringslivet for å få bygget fullfinansiert.

Arenabygget er tenkt ha en nøktern standard, men med alle fasiliteter som er nødvendig for å være et samlingspunkt for utøvere, støtteapparat og foreldre både under trening, konkurranser og treningssamlinger. Som de vedlagt foreløpige plantegninger viser, vil bygget  bl.a inneholde en stor aktivitetssal, kafeteria, kjøkken, garderober og toaletter, spinningsal for Bogafjell Sykkelklubb, rennkontor og speakerbu, undervisningsrom, samt kontor og møterom. I tillegg er det planlagt en overnattingsdel med en overnattingskapasitet på opp mot 50 personer. Denne tenkes utleid til lag/team/grupper i forbindelse med treningssamlinger, men også til f.eks leirskoler og lignende aktiviteter. Det vil nok bli mindre endringer i plantegningene fram til byggestart, uten at dette vil endre hovedinnholdet i bygget. Plantegning pr 31.07.18

Vedlagt følger også oversiktsbilder av hvordan bygget blir plassert på anlegget, samt interiør- og eksteriørmessige illustrasjoner.Oversiktsbilde 1 Oversiktsbilde 2 Oversiktsbilde 3Interiørbilde 1

Back To Top