Skip to content

Styret har gitt klarsignal for bygging av nytt arenahus

En ny og viktig milepel for bygging av nytt arenahus i Sandnes Sparebank Arena ble nådd torsdag kveld. Styret i Sandnes Arena AS ga da grønt lys for bygging av det nye arenahuset. Den godkjente investeringsrammen er på kr 23,2 mill eks mva, som også inkluderer ekstra investering i private vann- og avløpsledninger, samt midler til kjøp av inventar og utstyr. Et lånetilsagn på kr 6,4 mill sikrer fullfinansiering av investeringen. Vi regner med få den nødvendige godkjenning for oppstart fra kommunen innen relativt kort tid, og det er håp om at første spadestikk kan foretas før adventlysene tennes. Vi kommer tilbake med informasjon om den endelige fremdriftsplanen for byggingen så snart den foreligger.

Det var tidligere avtalt med Sandnes kommune at de skulle etablere nødvendig vann- og avløpsopplegg (VA) for det nye arenahuset i forbindelse med vedtatt bygging av ny gang- og sykkelsti langs Melsheiveien opp til SI-hytta. På grunn av anstrengt kommuneøkonomi som følge av Korona-epidemien, vedtok kommunen rett før sommeren å utsette en rekke planlagte prosjekter. Dessverre for oss var den nevnte gang- og sykkelstien ett av de prosjektene som ble utsatt. Vi har hatt flere møter, både på politisk og administrativt nivå i kommunen for å forsøke å finne løsning på den vanskelige situasjonen utsettelsen har ført til for oss. Kommunen gir ikke godkjennelse for oppstart av bygging før det foreligger et godkjent VA-opplegg. Vi har funnet at vi ikke kan vente til kommunen en gang i ubestemt fremtid finner økonomi til å bygge den nevnte gang- og sykkelstien, og har nå under prosjektering et privat ledningsnett for vann og avløp. Dette vil være et ledningsnett på ca 1 km  som knyttes til det offentlige ledningsnettet i byggefeltet øverst i Kleivane. Ekstrainvesteringen for oss er foreløpig kostnadsregnet til kr 2,0 mill + mva.

Back To Top