Skip to content

Status vedr. oppstart bygging av arenahuset

Ting tar ofte lengre tid enn det vi ønsker. Vi klarte ikke å ta første spadestikk før advent, men i tiden fram mot jul vil det bli foretatt rigging av anleggsbrakker, oppsett av gjerder for avgrensing av byggeplassen, samt annet klargjøringsarbeid. Deler av start-/målområdet vil bli brukt til byggeplass, uten at det vil ha noen stor negativ betydning for den øvrige bruken av anlegget.

Den foreløpige planen tilsier oppstart av gravearbeidet rett over nyttår, og en byggeperiode på 8 – 9 mnd. Den endelige framdriftsplanen har vi håp om å få landet innen kort tid. Vi kommer tilbake med  mer informasjon når denne planen foreligger.

Back To Top