Skip to content

Slik vil det nye arenabygget se ut

Prosjekteringen av det nye arenabygget er nå på det nærmeste ferdig, og vi har nå gleden av å kunne presentere hvordan fasaden kommer til å se ut. Vi tror dette bygget vil passe fint inn, og gi et vesentlig løft i kvaliteten og eksponeringen av anlegget vårt.

Planen var å starte byggingen i løpet av april, men på grunn av Korona-krisen har det blant annet oppstått usikkerhet om når vi får de nødvendige tillatelsene fra offentlig myndigheter til å starte opp. Vi får håper at dette ikke trekker ut i langdrag, og i mellomtiden får vi bare smøre oss med tålmodighet.

Bygget som er kostnadsregnet til ca kr 20 mill + mva vil inneholde dusj/garderober, toaletter, kjøkken, kafeteria og en stor aktivitets-/spinningsal. I tillegg kommer en overnattingsdel med 12 rom for ca 35 personer med vaskerom, tørkerom og toaletter. Bygget vil også ha toalett med utvendig tilgang som også vil være tilgjengelig for turgåere og andre brukere av friluftsområdene i Melsheia.

I første byggetrinn vil 2. etasje være uinnredet. Dette for å kunne holde byggekostnaden på et håndterbart nivå. I deler av denne etasjen er det på litt sikt tenkt å få laget undervisnings-/fellesrom, speakerbu, rennkontor, kontor for administrasjonen, samt toaletter. Store deler av dette arbeidet er planlagt gjort på dugnad.

Back To Top