Skip to content

Oversikt over «Meter» – eiere oppdatert pr 29. oktober 2018

Vedlagt følger en oversikt over de som velvillig har støttet byggingen av anlegget med kr 250,- /meter. Oversikt over Meter – eiere pr 01.10.2018). Salg Av meter – oversikt oppdatert pr 29. oktober 2018

Vi regner dessverre med at denne oversikten inneholder feil og mangler, og håper å få tilbakemelding fra dere slik at vi kan få ajourføre oversikten best mulig.

Administreringen av meter-salget viste seg å være mer ressurskrevende en antatt ved oppstart av ordningen. I en hektisk byggeperiode ble oppfølgningen av salget noe nedprioritert til fordel for andre mer presserende oppgaver for de personer som var involvert. Vi beklager derfor hvis noen av dere som har kjøpt meter, ikke finner deres navn, eller det er feil i det navnet som er oppført. Gi oss en tilbakemelding, så får vi det oppdatert.

Planen helt fra starten av har vært at det skulle settes opp en plate hvor navnene på alle meter- eierne skulle framgå. Vi har vært litt avventende med å sette opp et slikt skilt, både fordi svært mange eiere vil gjøre at skriften blir liten og vanskelig å lese, men også fordi vi som nevnt ovenfor har behov for å kvalitetssikre oversikten. I tillegg har vi det forholdet at det vil være ressurskrevende å ajourføre skiltet med nye eiere som vil komme til. Det vurderes derfor om dette kan gjøres via mer elektroniske løsninger som gjør det lettere å lese og ajourholde.

Back To Top