Skip to content

Nytt informasjonsskilt

Anlegget i Melsheia eies av Sandnes Arena AS og er laget for ski og rulleski. Etter avtale med kommunen er anlegget åpent for alle ski – og rulleskibrukere.
De erfaringer vi har fått etter at anlegget ble tatt i bruk, viser at det av sikkerhetsmessige grunner er nødvendig å presisere hvem som ikke kan benytte seg av det løypenettet som er opparbeidet. Det er derfor satt opp et informasjonsskilt på P-plassen som viser hvilke aktiviteter som ikke er tillatt i anlegget.

Vi håper alle vil respektere de forbud som er angitt, slik at vi får trygge forhold for de utøvere som anlegget er bygget for.

Back To Top