Skip to content

Midler bevilget til trafikksikring

Samferdselsdepartementet har bevilget 600 000 kr til trafikksikringstilat i forbindelse med Sandnes Arena. Dette skal blant annet gå til informasjonskampanje om trygge ferdsstrekninger både for rulleski i og sykling rundt anlegget. I tillegg skal påkjørsler/kryss/stigningsgrad mv påføres samt generell informasjonsmateriell rundt anlegget. Sikringstiltak skal også gjøres på eksisterende veg som brukes til rulleski tilhørende dagens Melshei skiskytteranlegg. Permanent og midlertidig skilting skal gjøres for å sikre anlegget best mulig. Tilrettelegging og merking av veier til bruk i sykkelopplæring, spesielt knyttet til uerfarne syklister vil også ha fokus i det videre arbeidet.

Videre kan du lese om dette på Aftenbladets nettside, se link:
www.aftenbladet.no/lokalt/Rulleskianlegget-fikk-600000-til-trafikksikkerhet-535013b.html

Back To Top