Skip to content

Tillatt med skytetrening på gitte vilkår. Ta hensyn til brannfaren

Brann- og redningssjefen har kommet med en ny beskjed angående skytebaner:

Det innvilges dispensasjon fra totalforbudet til bruk av skytebanene på følgende vilkår:

–          Tilrettelegg eller forby røyking i området hvis det er mulig, så ikke det blir brann pga. en sigarett glo eller          lignende.

–          Det er hver enkelt skytebaneeier som må foreta en vurdering på sin bane.

–           Fjern brennbare ting på vollen og dens nærhet.

–          Når skyting avsluttes, befar vollen nøye

–          Vent 30 minutter og ta ny befaring.

–          Hvis mulig ha vann og slangeutlegg klart. Minimum bøtte med vann eller slukkeapparat.

–          Hvis det oppstår situasjoner pga. skyting må dere avblåse arrangementene. Dere er selv ansvarlige for arrangementene og at det ikke oppstår brann.

Back To Top