Skip to content

Et lang steg mot realisering av arenahuset

En historisk dag for Sandnes Arena jubler styrets leder Arne Thorsen-Eie utenfor kommunehuset i Forsand i går kveld. Han og daglig leder Bjørn Folkvord har nettopp vært til stede da kommunestyret i Forsand enstemmig vedtok å bevilge 2,5 mill til anlegget vårt.  I seg selv er tilskuddet fra Forsand betydelig for oss, men i tillegg medfører dette at anlegget får status som interkommunalt anlegg, noe som igjen medfører 30% økning i tildelingen av spillemidler hele anlegget. Totalen blir derfor en betydelig tilførsel av kapital for å kunne realisere byggefase 2, nemlig bygging av arenahuset. Vi er imponerte og meget takknemlige for den velvillighet og støtte som politikerne og administrasjonen i Sandnes og Forsand har vist i denne saken. Dette lover godt for den nye sammenslåtte kommunen fra 2020.

Fortsatt gjenstår det å hente inn betydelige beløp før arenahuset er fullfinansiert, men føler oss nå  rimelig sikre på at vi skal få de nødvendige midler på plass relativt raskt fra støttespiller i næringslivet. Vi starter derfor arbeidet med å detaljplanlegge og kalkulere den endelige prisen på bygget, og styrevedtak om bygging vil bli gjort så snart disse forhold og finansieringen er på plass. Vi er optimistisk og mye skal klaffe, men vi håper at bygget skal kunne stå klart til bruk på denne tid neste år.

Vi planlegger et nøkternt, men kvalitetsmessig bygg som skal tåle høy slitasje og kreve minst mulig vedlikehold. Som utgangspunkt har vi målsatt oss at bygget i det minste skal dekke følgende funksjoner:

  • Samlingssted for den daglige treningen med garderober og toaletter, stor aktivitetssal, samt spinnings sal for sykkelklubben.
  • Nødvendige fasiliteter i forbindelse med renn og konkurranser, herunder rennkontor og speakerbu, samt kafeteria og fellesarealer for utøvere og støtteapparat/foreldre.
  • Overnattingskapasitet til godt over 40 personer i tilknytning til treningssamlinger, leirskoler og lignende. Tørkerom og rom for sosiale aktiviteter, samt kjøkken og spiseplasser.

Får vi bygget på plass vil vi ha et komplett, unikt anlegg som det nok ikke finnes maken til verken i Norge eller utover landegrensene. Vi vet, ut fra de tilbakemeldinger vi får, at løypenettet holder meget høy standard og er godt tilpasset alle erfarings- og aldersnivå. Fra den eldre mosjonisten til eliteutøveren på landslagsnivå. I tillegg har vi de flotte joggeområdene i Melsheia og Aboretet, samt  i umiddelbar nærhet tilgang til flotte gang-/sykkelstier og veier for langturer både på rulleski og sykkel. Med andre ord – et perfekt sted for treningssamlinger.

Back To Top